Kelionė į Kruonį

Laikas: 2017m. lapkričio 18d.
Vieta: Kaišiadorių r. Kruonio sen. Apidemio k., Darsūniškis

Kruonio krašto laisvės gynėjų takais. Parengta pagal Stanislovo Abromavičiaus straipsnį, laikraštis ,,Lietuvos Aidas“, Pilies g. 18-3B, LT- 01124, Vilnius

Kruonio valsčiaus įvykių kronika

1944 11 17 netoli Butkiemio kaimo partizanai išvadavo areštuotus du suimtuosius iš Kazokų kaimo. Nušauti du kareiviai, sužeistas apylinkės pirmininko pavaduotojas.

1944 12 16 apie 30 partizanų užėmė Darsūniškį, nusiaubė paštą, šešis okupantų aktyvistus nubaudė fizinėmis bausmėmis

1944 12 19 partizanai Žalio Velnio vardu įspėjo Sevelionių, Morkūnų, Bartkūnų kaimų pirmininkus ir sekretorius atsisakyti pareigų.

1945 metų balandžio mėn. Pakuonio partizanai užmezgė ryšius su Alfonso Aliukevičiaus-Saulės būrio B. Šipulio-Ąžuolo grupe, o gegužę prie Darsūniškio buvo suorganizuotas LIT atstovų susitikimas, kuriame siūlyta darsūniškiečiams ir pakuoniečiams sudaryti bendrą jungtį.

1945 metų vasarą į Darsūniškio ir Užgirėlio miškus iš Užnemunės dažnai atklysdavo Geležinio Vilko rinktinės Viesulo kuopa, vadovaujamos V. Marčiulaičio, turėjusia 60 partizanų. Jie palaikė glaudžius ryšius su Saulės kovotojais.

1946 06 07 MGB agentūriniais duomenimis Alfonso Aliukevičiaus-Saulės būryje liko tik 5 partizanai. Jis tuo metu kovojo Užnemunėje. 1947 03 07 žuvo prie Kampiškių esančiame Serbentų kaime, Aukštosios Panemunės valsčiuje.

1946 metų gruodžio mėn. areštuota 12 žmonių iš rezervinio Vytauto Sodaičio-Meškos (g. 1924 m.) būrio. Jį sudarė: Zigmas Morkūnas (g. 1908 m.) ir Pranas Raižys (g. 1915 m.) iš Morkūnų, Juozas Televičius (g. 1919 m.), Adolfas Tauras (g. 1929 m.), Vladas Garlečionka (g. 1928 m.) ir Jonas Ražanauskas (g. 1928 m.) iš Mankaviškių k., Petras Žukauskas (g. 1929 m.) iš Leliušių k., Vytautas Sodaitis iš Ginteikiškių k., Alfonsas Malinauskas (g. 1926 m.), Aleksas Žukauskas (g. 1929 m.) ir Bronius Kriaučiūnas (g. 1929 m.) iš Žydiškių k., Zigmas Ražanauskas (g. 1897 m.) iš Morkūnų k.

1946 10 31 Kruonio gyventojas Albinas Berūkštis partizanams pranešė, kad Anglininkuose pas Romualdą Mackevičių užėjo du partizanai, kurie buvo nušauti. Pasirodė, kad tai Mikas Švenčionis iš Kruonio (g. 1922 m.) ir Kostas Grigonis iš Norkūnų (g. 1916 m.).

1947 08 08 Antano Praškevičiaus-Narsuolio būryje liko 9 partizanai.

1948 metų sausio 10–12 d. vyko dideli kareivių siautimai Narsuolio ir Perkūno partizanų grupių buvimo vietose. Buvo rastos dvi slėptuvės, o jose du lagaminai dokumentų. Partizanų slėptuvėse nebuvo.Viliaus Masilionio knygos „Gyvenimo žuvis“ pristatymas

Laikas: 2017m. lapkričio 10d.
Vieta: Panevėžys

Brolijos bendruomenės nariai gausiai susirinko į Parko viešąją biblioteką, kur vyko brolijos nario V. Masilionio poezijos knygos pristatymas. Renginį vedė Liekupio bendruomenės pirmininkė Bronė Slapšienė. Rima Gudienė deklamavo autoriaus eiles „Protėvių Lietuva“, „Gražuolė mano Lietuva“, „Čia mūsų namai“ ir kt. Pats knygos autorius irgi skaitė savo eilėraščius: „Žygiuoja kareiviai“, „Laisvės kelias“, „Išsivadavimas iš Rusijos okupantų“ ir kt. Koncertą knygos pristatymui parengė Panevėžio neįgaliųjų centro vokalinis ansamblis „Jovaras“. Brolijos pirmininkas R. Čergelis pasveikino Vilių Masilionį, įteikė gėlių ir palinkėjo energijos bei naujų kūrybinių sumanymų.

Projekto vykdytoja Rima MieliūnienėKelionė į Telšius

Laikas: 2017m. rugsėjo 23d.
Vieta: Telšiai

Kelionės tikslas – aplankyti Rainių memorialą, Telšių miesto istorines vietas, susipažinti su šiuolaikiniais miesto pasiekimais.

Aplankėme Žemaičių muziejų ,,Alka“. Muziejaus gidė šiltai sutiko mūsų grupę, įdomiai pasakojo ir supažindino su Žemaitijos kraštu, jo istorija. Po to, susipažinome su Telšių miestu – puikiai besitvarkančiu, gausiai turist ų lankomu. Dauguma Brolijos narių čia lankėsi pirmą kartą, liko sužavėti gražiais vaizdais. Aplankėme ir nusifotografavome prie paminklo Laisvės kovotojams, kuris yra Telšių miesto Nepriklausomybės aikštėje. Vėliau nuvykome į Rainių miestelį aplankyti memorialo – Kančios koplyčios, tylos minute pagerbėme žuvusiuosius, nukankintus – paminklas skirtas visoms raudonojo teroro aukoms, Lietuvos sūnums ir dukroms – ištremtiems, nužudytiems, negrįžusiems.

Neretai pro šalį vykstantys žmonės bent trumpam užsuka į Rainius pagerbti žuvusiųjų - Rainių memorialas yra vienas pagrindinių paminklų kovotojams už laisvę ir Lietuvos patriotams, dėl tėvynės paaukojusiems gyvybes.Brolijos susirinkimas

Laikas: 2017m. balandžio 7d.
Vieta: Panevėžys

Vykdome projektą ,,Lietuvos nepriklausomybės gynėjų Sausio 13 – osios istorinės atminties saugojimas ir stiprinimas”, kurio finansavimą laimėjome dalyvaudami Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame konkurse.
Užmezgėme bendradarbiavimo ryšius

Laikas: 2017m. balandžio 28d.
Vieta: DaugpilisFolkloro festivalis ,,Par šilalį jojau“

Laikas: 2017m. gegužės 27d.
Vieta: Miežiškiai, Panevėžio r.,,Šarmos“ kolektyvo koncertas VŠĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje

Laikas: 2017m. birželio 5d.
Vieta: PanevėžysPadėkos koncertas VŠĮ Šv. Juozapo globos namuose

Laikas: 2017m. birželio 21d.Dariaus ir Girėno rinktinės partizanų kovų keliais

Laikas: 2017m. birželio 25d.
Vieta: BiržaiPiešinių paroda „Puokštė Lietuvos laisvei“

Laikas: 2017m. birželio 28d.
Vieta: Panevėžys
Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis - darželis (Direktorė D. Pakėnienė) dalyvauja Lietuvos nepriklausomybės gynėjų Sausio 13 – osios brolijos Panevėžio krašto skyriaus 2017 m. vykdomame projekte „Lietuvos nepriklausomybės gynėjų Sausio 13-osios istorinės atminties saugojimas ir stiprinimas“. Vaikų piešinių paroda, pavadinta ,,Puokštė Lietuvos laisvei“


Tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas "Gyvybės ir mirties kelias"


Laikas: 2017m. sausio 14d.
Vieta: Vilnius

Bėgimu pagerbiami žuvusieji už Lietuvos laisvę